© 1997-2007 SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.

Obsah tejto www stránky je plne chránený autorským právom.

Akékoľvek rozmnožovanie obsahu stránky (textu, obrázkov, grafov alebo ich častí) mimo domény www.sita.sk je možné jedine po obdržaní písomného súhlasu SITA a.s. Toto obmedzenie sa týka šírenia obsahu stránky všetkými existujúcimi technickými spôsobmi, zahrnutia časti stránok do rámcov (frame) inej stránky ako aj prekopírovania a uchovávania obsahu stránky alebo jej časti v akejkoľvek podobe v privátnej sieti alebo v databáze.

Prípadné porušenia autorského práva je predmetom občianskoprávnej alebo trestno-právnej zodpovednosti.