Fotoservis SITA

Primárne je určený profesionálnym užívateľom fotografií - novinám, časopisom, televíziám, interentovým stránkam.
Tvoria ho vlastné fotografie SITA, ktoré vytvára tím interných fotografov a rozrastajúca sa sieť stringerov a fotoservis AP, ktorý denne prináša vyše 1000 fotografií zo sveta. Obrazový materiál AP je povolené šíriť iba na území Slovenskej republiky.
Servis štandardne distribuujeme cez túto internetovú stránku ako univerzálne, odkiaľkoľvek a kedykoľvek dostupné médium.

Prístup do obrazovej databázy SITA je možné po dohode s oddelením obchodu a marketingu SITA zriadiť okamžite po akceptácii podmienok skúšobného alebo plného odberu a využívania obsahu obrazového servisu SITA.

Technické paramatre:
Fotografie dodávame vo formáte jpg s počtom obrazových bodov 1,5 milióna a viac.

Orientácii v servise napomáha rámcové triedenie podľa kategórií fotografií a fulltextové vyhľadávanie v popise obrázkov.

Predvolený pohľad po vstupe do servisu sú fotografie všetkých kategórií za posledných 24 hodín. Kontakty:
Oddelenie obchodu a marketingu SITA:
tel: +421 2 5249 6106
fax:: +421 2 5249 3466
marketing@sita.sk

Obrazová redakcia SITA:
tel: +421 918 800 456
foto@sita.sk
grafik@sita.sk

Technické otázky:
tel: +421 2 5249 8910
fax: +421 2 5249 3466
admin@sita.sk