Novinky vo fotoservise SITA


V záujme zrýchlenia stránky www.sita.sk pristúpila SITA k niektorým zmenám v organizácii databázy a v logike narábania so stránkou:

- je zmenená hierarchia vo vyhľadávacích sktiptoch. Ako prvotné kritérium je určený časový rozsah. Časové ohraničenie je v klientskej sekcii preto presunuté začiatok menu. Prednastavená je hodnota "Fotografie za posledný deň", čo znamená fotografie, ktoré pribudli do databázy za posledných 24 hodín.
- kategória je druhotné kritérium, to znamená že po zvolení kategórie sa vyhľadajú fotografie v danej kategórii vo zvolenom časovom intervale. Prednastavená je kategória "Všetky fotografie."

Po prihlásení do servisu sa teda zobrazia všetky fotografie za posledných 24 hodín.

Ďalšou zmenou je podstatné zrýchlenie prechodu na ďalšiu stránku náhľadov, či už pri zobrazení kategórie, alebo pri vyhľadávaní.